Pēc Eiropas Savienības Farmācijas grupa (PGEU) pasūtījuma ir sagatavots visaptverošs pētījums par aptieku pakalpojumumiem Eiropā. Tajā apkopota 38 valstu prakse, likumdošana un tendences, kādi pakalpojumi tiek sniegti aptiekās un kādas ir aktuālās tendences šīs jomas attīstībā.

Pētījuma mērķis ir apokot Eiropas valstu praksi aptieku pakalpojumu sniegšanā, tai skaitā aptieku darbības pārmaiņas un attīstību Covid-19 pandēmijas kontekstā, lai veicinātu Eiropas valstīs farmācijas pakalpojumu izpēti, ieviešanu un attīstību, lai aptieku resursi tiktu izmanti sabiedrībai maksimāli efektīvākajā veidā.

Pētījuma autori norāda, ka materiāls varētu būt īpaši noderīgs lēmumu pieņēmējiem, gatavojot uz datiem balstītus lēmumus par pakalpojumiem aptiekās un to attīstību.

Pilns pētījums (angļu valodā) Pharmacy Services in Europe Evaluating Trends and Value