Latvijas Farmaceitiskās aprūpes asociācija (LFAA), kas pārstāv aptieku nozari Latvijā, ko vistiešākajā veidā skars Veselības ministrijas (VM) sagatavotie priekšlikumi zāļu cenu samazināšanai, ir izskatījusi šos priekšlikumus un neatkāpjas no iepriekš paustā viedokļa – izmaiņām jānāk reizē ar medikamentu pievienotās vērtības nodokļa (PVN) samazinājumu. Citādi, tās ieviešot nesolidāri, tieši valsts, nevis farmācijas nozare, kļūs par ieganstu un galveno ieguvēju no dārgo medikamentu cenām.

VM iesaka noteikt vienādu uzcenojumu visiem recepšu medikamentiem, bet samaksu par farmaceitisko aprūpi dalīt, piemērojot lielāku samaksu par receptes apkalpošanu aptiekām, kas apdzīvotās vietās atrodas vienas pašas. LFAA uzskata – piedāvātā sistēma, lai gan vienkāršota, tomēr ir nevienlīdzīga un arī neprognozējama, kā arī apdraud aptieku darbību un to pastāvēšanas iespējas.