LFAA

Latvijas Farmaceitiskās aprūpes asociācija ir nevalstiska organizācija, kas dibināta 2008. gadā kā Aptieku īpašnieku asociācija. Kopš 2021. gada darbojas kā Latvijas Farmaceitiskās aprūpes asociācija.

Misija

Nodrošināt Latvijā tādu farmaceitiskās darbības vidi un regulējumu, lai ikviens Latvijas iedzīvotājs varētu saņemt efektīvu farmaceitisko aprūpi.

Mērķi

  • Pilnveidot farmācijas jomas regulējumu Latvijā, lai tas veicinātu farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu pieejamību visiem iedzīvotājiem;

  • Paplašināt aptiekās saņemamo veselības aprūpes pamata pakalpojumu klāstu;
  • Uzlabot farmaceitiskās aprūpes pieejamību katram Latvijas iedzīvotājam kvalitātes, reģionālā, finansiālā, laika un atbilstības ziņā;
  • Stiprināt farmaceitiskās aprūpes sniedzēju, farmaceitu un aptieku reputāciju un nozīmi veselības aprūpes sistēmā.

Darbības virzieni

  • Aktīva līdzdalība likumdošanas procesos, sniedzot atzinumus un iniciējot savus priekšlikumus;

  • Sadarbība ar Veselības ministriju, kā arī citām valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī sabiedriskām organizācijām;
  • Sadarbība ar citām farmācijas nozares nevalstiskajām organizācijām;
  • Farmaceitiskās aprūpes kvalitātes un prestiža paaugstināšana;
  • Farmaceita kā profesijas popularizēšana, aicinot un motivējot cilvēkus apgūt farmaceita un farmaceita asistenta profesiju;
  • Analītisku un pētniecisku procesu veicināšana farmaceitiskās aprūpes un aptieku komerciālās darbības sfērā.

Asociācija ir dibinātājbiedrs Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijā, kas atbild par Latvijas zāļu verifikācijas sistēmas izveidošanu, uzturēšanu un pārvaldīšanu www.lzvo.lv

Asociācija ir biedrs Eiropas Savienības Farmācijas grupā (The Pharmaceutical Group of the European Union, PGEU)

Latvijas farmaceitiskās aprūpes asociācija(LFAA) dibināta 2008. gadā kā Aptieku īpašnieku asociācija un kā LFAA darbojas kopš 2021. gada.