Latvijas farmaceitiskās aprūpes asociācija (LFAA) pēc iepazīšanās ar Veselības ministrijas iecerēm medikamentu cenu reformēšanai, norāda, ka jebkādas pārmaiņas medikamentu izcenojumos jāveic solidāri un sistēmiski, tāpēc neatkāpjas no iepriekš paustā, viedokļa – izmaiņām jānāk reizē ar medikamentu pievienotās vērtības nodokļa (PVN) samazinājumu. Citādi, tās ieviešot nesolidāri, tieši valsts, nevis farmācijas nozare, kļūs par ieganstu un galveno ieguvēju no dārgo medikamentu cenām. Vienlaikus norādām, ka līdzīgi kā zāļu apgādes sistēmā, arī aptiekās nepieciešams turpmāk paredzēt plānotu kritiskās infrastruktūras darbību un samaksu par to, jo aptiekas ir vietas, kur iespējams nodrošināt decentralizētu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem jebkāda apdraudējuma gadījumā, tādēļ struktūras izveidošanai, uzturēšanai un attīstīšanai jāpieņem valstisks lēmums un jāparedz finansējums.

Pirms nedēļas ministrija nozarei sniedza savu jaunāko skatījumu uz reformu – noteikt vienādu uzcenojumu visiem recepšu medikamentiem, bet samaksu par farmaceitisko aprūpi dalīt, piemērojot lielāku samaksu par receptes apkalpošanu aptiekām, kas apdzīvotās vietās atrodas vienas pašas. Visu šo laiku nozares pārstāvji veltīja rūpīgiem finansiālās ietekmes aprēķiniem un šobrīd uzsver, ka šī piedāvātā sistēma, lai gan vienkāršota, tomēr ir nevienlīdzīga un arī neprognozējama. Biedri norāda, ka farmaceitiskā aprūpe sastāv ne tikai no medikamenta izsniegšanas un mijiedarbības ar klientu, bet arī no farmaceita veiktas medikamentu pasūtīšanas, pieņemšanas, izvietošanas, termiņa pārbaudes, verifikācijas procesa, kas tiek veikts katram iepakojumam u.c. darbībām, kas attiecas uz katru iepakojumu, tādēļ samaksa būtu jāparedz par iepakojumu, nevis recepti. Vienlaikus LFAA piedāvā ministrijai paredzēt dārgākiem un sarežģītāk apkalpojamiem medikamentiem (piemēram, zālēm, ka pārvadājamas un uzglabājamas noteiktā pazeminātā temperatūras režīmā u.tml.) ieviest veicamajām darbībām samērīgu uzcenojuma sistēmu.

Tāpat LFAA biedri uzsver, ka esošajā situācijā aptieku darbības rezultāts lielā mērā ir atkarīgs no komercnosacījumiem līgumos, kas noslēgti ar zāļu lieltirgotavām jeb zāļu apgādes uzņēmumiem. Zūdot līdzšinējam finansēšanas mehānismam un ieviešot VM izstrādātos priekšlikumus, aptieku risks pastāvēt būtiski pieaug.

LFAA atzīmē, ka līdzīgiem procesiem notiekot Lietuvā, samazinājies ražotāju apgrozījums, un pieauguši mēģinājumi atrast naudu citās preču kategorijās, tās nepamatoti sadārdzinot. Tādējādi paredzams, ka arī Latvijā reforma netiešā un neprognozējamā veidā atspoguļosies uz visu tirgu: bezrecepšu medikamenti sadārdzināsies, konkurence mazināsies, medikamenti “aizies” no tirgus.