Kristīne Jučkoviča

Izpilddirektore

Biedrības darbību nodrošina valde un izpilddirektore, kas kopsapulču starplaikā veic biedrības ikdienas darba koordinēšanu pilnā apjomā.

Biedrības darbību nodrošina valde un izpilddirektore, kas kopsapulču starplaikā veic biedrības ikdienas darba koordinēšanu pilnā apjomā.