Normatīvie akti

Farmācija Latvijā, tāpat kā visā pasaulē, ir stingri regulēta nozare, uz ko attiecas gan Eiropas Savienības, gan Latvijas normatīvie akti – direktīvas, regulas, likumi un noteikumi. Regulējums skar pilnu farmācijas ciklu – sākot no pētniecības, zāļu ražošanas, starptautiskās tirdzniecības, loģistikas, drošuma pārbaudēm un beidzot ar zāļu izrakstīšanu un pārdošanu aptiekās. Atsevišķi regulējumi attiecas uz recepšu zālēm, bezrecepšu zālēm, uztura bagātinātājiem, veterinārajiem medikamentiem un medicīniskajām iekārtām.

Lai veiktu uzņēmējdarbību farmācijas jomā, ir jāsaņem attiecīga licence – tiek licencēti zāļu ražotāji, lieltirgotavas, aptiekas. Tāpat arī farmaceitiem ir jāsaņem profesionālās kvalifikācijas sertifikāts, kas dod tiesības vadīt aptieku.

Jūsu ērtībām piedāvājam saites uz normatīvajiem aktiem.

ES direktīvas

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra direktīva 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm

Komisijas 2005. gada 8. aprīļa direktīva 2005/28/EK, ar ko nosaka labas klīniskās prakses principus un sīki izstrādātas pamatnostādnes attiecībā uz pētāmām cilvēkiem paredzētām zālēm, kā arī prasības attiecībā uz šādu zāļu ražošanas atļauju vai importēšanu

Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 15. decembra direktīva 2010/84/ES, ar kuru attiecībā uz farmakovigilanci groza direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm

Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija direktīva 2011/62/ES, ar ko groza direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, attiecībā uz to, kā novērst viltotu zāļu nokļūšanu legālas piegādes ķēdē