Latvija ir veiksmīgi pieslēgusies Eiropas Savienības (ES) datu apmaiņas projektam saistībā ar e-receptes apkalpošanu, tādējādi nodrošinot iedzīvotājiem iespēju iegādāties savas e-receptes zāles vairākās ES dalībvalstīs komandējuma, tūrisma brauciena vai citas īslaicīgas uzturēšanās laikā.

“Lai sasniegtu šo mērķi, vairāku gadu laikā ir veikts liels un rūpīgs IT sistēmu pilnveides un savietošanas darbs gan valsts, gan aptieku uzņēmumu pusē. Turklāt farmaceiti to paveica savā saspringtajā darba dienā papildus citiem daudzajiem pienākumiem, kā pacienta identifikācija, zāļu pārbaude, farmaceitiskās palīdzības sniegšana, par ko valsts joprojām arī nemaksā,” saka Kristīne Jučkoviča, Latvijas farmaceitiskās asociācijas izpilddirektore.

K. Jučkoviča uzsver, ka šis projekts ir par zāļu pieejamību akūtas nepieciešamības gadījumā, nevis par lētāku zāļu pirkšanu: “Mēs aicinām iedzīvotājus sniegto iespēju izmantot atbildīgi – zāles iegādāties akūtas saslimšanas vai līdzīgas nepieciešamības gadījumos, uzglabāt un lietot atbilstoši ārsta norādēm un lietošanas instrukcijai. Šo iespēju nevajadzētu izmantot zāļu krājumu veidošanai, jo ilgstoši glabātas zāles ar beigušos derīguma termiņu apdraud cilvēku veselību un dzīvību.”

e-receptes datu apmaiņas projektam šobrīd ir pievienojušās Latvija, Igaunija, Polija, Čehija, Portugāle un Spānija. Visu šo valstu iedzīvotāji e-recepšu zāles var iegādāties Latvijas aptiekās. Lai arī Lietuva nav pievienojusies šim projektam, uzskatot to par pārāk sarežģītu un grūti īstenojamu, Latvijas iedzīvotāji e-recepti var izmantot arī Lietuvā.

Citu ES valstu aptiekās Latvijas iedzīvotāji zāles varēs iegādāties, tikai ierodoties personīgi un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Par zālēm aptiekā būs jānorēķinās no saviem personīgajiem līdzekļiem, pat ja šie medikamenti ir Latvijas kompensējamo zāļu sarakstā. Atgriežoties Latvijā, iedzīvotāji varēs vērsties Nacionālajā veselības dienestā (NVD), lai pieprasītu izdevumu atmaksu. Atmaksa tiks piemērota atbilstoši Latvijā spēkā esošiem kompensācijas nosacījumiem.

Veselības datu apmaiņa starp dalībvalstīm tiek ieviesta, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Direktīvu 2011/24/ES par pacienta tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē. Latvijā tiek realizēts projekts “Pacientu veselības pamatdatu un e-receptes informācijas apmaiņa ar pārrobežu E-veselības informācijas sistēmām”.