Detalizēti un atbilstošos termiņos iepazīstoties ar 2022. gada 3. jūnijā Veselības ministrijas (VM) izsludināto un sabiedriskajā apspriešanā 16. jūnijā pārrunāto Konceptuālo ziņojumu par zāļu finansiālo pieejamību, Latvijas Farmaceitiskās aprūpes asociācija (LFAA) to pilnībā noraida.

LFAA uzskata, ka ziņojums jāpārstrādā kopā ar nozares pārstāvjiem un vietējiem ekspertiem, lai sniegtu pilnvērtīgu skatījumu uz aktuālajām norisēm farmācijas jomā, kā arī lietderīgi jāizmanto un jāanalizē valsts rīcībā esošie dati.

LFAA uzskata, ka dokuments ir sagatavots vāji, tajā pausti nepamatoti apgalvojumi, ir daudz neskaidrību, kas prasa skaidrojumu, nav skaidri datu avoti un veiktie salīdzinājumi. Tāpat nav pilnvērtīgi izmantoti valsts rīcībā esošie dati par zāļu iegādes statistiku Latvijā, piemēram, dalījumā pa zāļu un to iegādes veidiem – valsts kompensētas recepšu zāles, valsts nekompensētas recepšu zāles, bezrecepšu zāles u.c.

LFAA kopā ar citām nozares organizācijām ir gatava iesaistīties nopietnā darbā ar Veselības ministriju, lai sagatavotu nopietnu, vispusīgu un analītisku materiālu, kas balstīts uz pilnvērtīgiem datiem un to analīzi, attiecīgi spējot piedāvāt arī efektīvus risinājumus zāļu pieejamības problemātikas risināšanai.