Vislielākā loma zāļu cenu samazināšanā iedzīvotājiem Latvijā būtu valsts kompensācijas sistēmas paplašināšanai, tajā iekļaujot gan papildu medikamentus un diagnozes, gan palielinot valsts budžeta finansējumu kompensējamām zālēm. Tāpat būtisku ieguldījumu šajā jomā sniegtu arī pievienotās vērtības nodokļa (PVN) samazināšana zālēm, tā Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēdē par risinājumiem zāļu finansiālās pieejamības uzlabošanai teica Latvijas farmaceitiskās aprūpes asociācijas izpilddirektore Kristīne Jučkoviča.

“Mēs esam atvērti sadarbībai ar valsts institūcijām un citiem nozares spēlētājiem, lai kopā meklētu labākos risinājumus, kā mazināt zāļu cenu pieaugumu. Tomēr, analizējot dažādus scenārijus un parametrus, kā labāko iespēju iedzīvotāju līdzmaksājumu par zālēm mazināšanai tomēr redzam valsts rīcībā esošos instrumentus – zāļu kompensācijas sistēmas stiprināšana un PVN mazināšana. Abos gadījumos tas būtu jādara vismaz līdz tādam līmenim, kāds ir mūsu kaimiņvalstis Lietuvā un Igaunijā, ar ko tik ļoti gribam salīdzināties,” saka K. Jučkoviča.

Šobrīd Latvijas valsts finansējums zāļu kompensācijai ir vismaz par 34% mazāks nekā Lietuvā un Igaunijā, jo mūsu valstī tas uz vienu iedzīvotāju ir 107 eiro, Igaunijā – 159 eiro, Lietuvā – 162 eiro gadā. Tāpat arī PVN kompensējamām zālēm Latvijā ir augstāks nekā Lietuvā un Igaunijā – Latvijā šī likme ir 12%, kamēr Igaunijā 9% un Lietuvā – 5%.

Tādēļ LFAA aicina, salīdzinot zāļu cenas Latvijā un pārējās Baltijas valstīs, ņemt vērā daudzus faktorus, kas veido valstu tirgu un ietekmē zāļu cenas – gan valsts zāļu kompensācijas sistēmā iekļauto medikamentu skaitu, gan finansējumu kompensējamo zāļu iegādei, gan PVN zālēm, gan iedzīvotāju skaitu un blīvumu un citus faktorus, ne tikai aptieku piecenojumus. Turklāt aptieku piecenojumi Latvijā nav mainījušies kopš 2005. gada. Arī Veselības ministrijas Farmācijas departamenta direktore Inese Kaupere Saeimas apakškomisijas sēdē atzina, ka piecenojumi drīzāk būtu pārskatāmi palielināšanas virzienā, lai nodrošinātu aptieku, īpaši individuālo aptieku lauku reģionos, izdzīvošanu. Igaunijā tieši pašlaik notiekot diskusijas par aptieku piecenojumu palielināšanu, informēja I. Kaupere.

LFAA piedāvātie risinājumi zāļu cenu pieauguma mazināšanai:
• paplašināt valsts kompensējamo medikamentu sarakstu, lai tiešām kaut nedaudz tuvotos Lietuvas un Igaunijas situācijai;
• samazināt PVN visiem medikamentiem, pielīdzinot to kompensējamo medikamentu likmei vai arī mazināt kompensējamo medikamentu PVN likmi līdz Igaunijas-Lietuvas līmenim;
• mainīt sistēmu, aptieku piecenojumu vietā ieviešot fiksētu likmi – maksu par receptes apkalpošanu, kā tas ir, piemēram, Igaunijā.

LFAA prezentācija