Latvijas farmaceitiskās aprūpes asociācijas(LFAA) izpilddirektore Kristīne Jučkoviča, tiekoties ar Eiropas Savienības Farmācijas grupas (PGEU – The Pharmaceutical Group of the European Union) amatpersonām, tajā skaitā organizācijas prezidentu Alānu Delgūtu (Alain Delgutte, Francija) un viceprezidentu Matiasu Arnoldu (Mathias Arnold, Vācija), uzsvēra, ka biedrības nosaukuma maiņa ieskicē LFAA atjaunotos mērķis, misiju un nākotnes vīziju – pēc iespējas plašāku iespējamo pakalpojumu klāstu aptiekās, kam ar laiku jākļūst pieejamiem Latvijas iedzīvotājiem.

PGEU amatpersonas tikšanās laikā pauda izpratni un atbalstu LFAA centieniem. No PGEU saņemts arī pētījums par aptveres valstīs iedzīvotājiem pieejamajiem pakalpojumiem aptiekās, kam būs lieliska pievienotā vērtība LFAA sarunās ar valsts pārvaldes pārstāvjiem par iedzīvotājiem tik svarīgo jautājumu.

PGEU ir asociācija, kas pārstāv Eiropas kopienas farmaceitus. PGEU dalībnieki ir farmaceitu nacionālās asociācijas un profesionālās organizācijas 32 Eiropas valstīs, ieskaitot ES dalībvalstis, ES kandidātvalstis un EBTA dalībvalstis, kas pārstāv vairāk nekā 160 000 Eiropas aptieku.