Aptieku īpašnieku asociācija (AĪA) ir 9. februārī nosūtījusi vēstuli Ekonomikas ministrijai un Veselības ministrijai, lūdzot aptiekās piemērot izņēmumu drošās tirdzniecības koncepta prasībai, kas paredz, ka vienam apmeklētājam jānodrošina ne mazāk kā 25 kvadrātmetri (m2) tirdzniecības telpas platības.

AĪA aicina Ministru kabineta noteikumus Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas cita starpā regulē prasības tirdzniecībai, izteikt šādā redakcijā:
“Tirdzniecības dalībnieks vienam apmeklētājam tirdzniecības vietā nodrošina ne mazāk kā 25 m2 no publiski pieejamās telpu platības, izņemot aptiekās, kur piemērojams princips viena kase – viens apmeklētājs. Tirdzniecības vietā, kur vienam apmeklētājam publiski pieejamā telpu platība ir mazāka par 25 m2, vienlaikus var atrasties tikai viens apmeklētājs, izņemot aptiekās, ja tajās ir vairākas kases.”

AĪA vērš uzmanību, ka aptieka nav tikai tirdzniecības vieta, bet vieta, kur cilvēkiem tiek sniegta farmaceitiskā aprūpe, kas ir neatņemama veselības aprūpes sastāvdaļa – tās ietvaros iedzīvotāji saņem konsultācijas par veselībai svarīgiem jautājumiem, kā arī iegādājas ārstēšanās kursam nepieciešamos medikamentus. Iedzīvotāji uz aptieku nedodas izklaides nolūkos un lielākoties tās telpās nepavada daudz laika, bet dodas tieši pie kases, kur saņem medikamentus un preces veselības aprūpei, kuras citur nav iegādājamas.

Aptiekas parasti ir aprīkotas ar vairākām kasēm klientu plūsmas regulēšanai, lai cilvēkiem aptiekā nebūtu jāpavada daudz laika. Telpu ierobežojums 25 m2 vienam apmeklētājam neļauj izmantot visas aptiekā esošās kases, kas veicina nevajadzīgu apmeklētāju pulcēšanos gaiteņos vai pie ieejas aptiekā.

AĪA uzsver, ka nav pieļaujama pacientu, tajā skaitā hronisko, gados vecāku cilvēku, jauno māmiņu u.c. ilgstoša drūzmēšanās ārā, īpaši zemās temperatūrās, vai arī, piemēram, veselības aprūpes iestāžu gaiteņos, kur iespējama inficēšanās ar Covid-19. Jo īsāku laiku pacienti uzturēsies ārstniecības iestāžu vai tirdzniecības centru gaiteņos, jo mazākas iespējas inficēties ar Covid-19.

Tādēļ asociācija aicina valdību mainīt nosacījumus aptieku darbībai, padarot tos iedzīvotājiem draudzīgākus, bet tādēļ ne mazāk epidemioloģiski drošus.