Valdības sēdē veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumos, paredzot iespēju aptiekās veikt ātros antigēnu testus, kas nepieciešami darbiniekiem bez Covid vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta testēšanas sertifikāta iegūšanai. Līdz ar veiktajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos iecerēts palielināt ātrā antigēna testēšanas pakalpojuma pieejamību, testēšanā iesaistot farmaceitus un farmaceitu asistentus pakalpojuma veikšanai aptiekās.

Lai īstenotu valdības nolemto vislabākajā iespējamajā veidā, aptieku uzņēmumi aicinājuši atbildīgās iestādes sīki skaidrot, kā šo pakalpojumu esošajā situācijā būs iespējams veikt. Iedzīvotājiem šādu pakalpojumu atsevišķas aptiekas varēs piedāvāt vienīgi tad, kad tiks izpildīti dažādi priekšnosacījumi, lai pakalpojums būtu drošs apmeklētājiem un izpildāms farmaceitiem un asistentiem, kā arī tehniski būtu iespējams ģenerēt nepieciešamo informāciju.