Laikā, kad viena no Latvijas iedzīvotājiem būtiskākajām lietām ir nesaslimt, lai nenoslogotu veselības aprūpes sistēmu, kā arī būt laikus nodrošinātiem ar medikamentiem, aptiekas viennozīmīga un bezkaislīga pielīdzināšana tirdzniecības iestādei ir neatbilstoša. Tādēļ, izprotot un atbalstot izsludināto ārkārtas situāciju un stingro mājsēdi (lockdown), farmaceitu un aptieku profesionālās un pacientu organizācijas vēršas pie Ekonomikas ministrijas, Operatīvās vadības grupas, Valsts kancelejas un Ministru kabineta pārstāvjiem ar lūgumu mainīt esošo noteikto kvadratūru – no viens klients (pacients) aptiekā uz 25 m2, uz viens klients aptiekā uz 15 m2, lai platības ziņā attiecīgi pielīdzinātu aptieku pasta vai citu saimniecisko pakalpojumu sniedzējam, nevis tirgotājam.

Aptieka ir viena no primārās veselības aprūpes sastāvdaļām, tai visiem iedzīvotājiem jānodrošina vienlīdzīga medikamentu pieejamība, tajā skaitā aptiekas veic kompensējamo medikamentu izsniegšanu, kas ir valsts deleģētā funkcija. Aptieka ir vienīgā vieta, kur izsniedz medikamentus un konsultē par pareizu pašārstēšanos jebkuru pacientu, lai kādā vecumā vai veselības stāvoklī tas būtu – to sauc par farmaceitisko aprūpi, un to sniedz veselības aprūpes profesionālis – farmaceits.

Mediķi, tajā skaitā NMPD amatpersonas, ir izteikušies, ka šobrīd Latvijas iedzīvotājiem ir jānodrošinās ar medikamentu krājumiem brīžiem, kad neatliekamā palīdzība pamatotu apsvērumu dēļ atsaka brigādes vizīti, tāpat arī veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība ir strauji mazinājusies plānveida operāciju atlikšanas un ģimenes ārstu noslodzes dēļ. Arī šo iemeslu dēļ aptiekām ir jābūt pieejamām, jo nereti tieši farmaceits un farmaceitiskā aprūpe ir vienīgā iedzīvotājam iespējamā sastapšanās ar veselības aprūpes speciālistu.

Farmaceitiskā aprūpe ir daļa no veselības aprūpes, un farmaceits ir viens no iedzīvotājiem pieejamākajiem veselības aprūpes speciālistiem. Lūdzam atļaut mums pilnvērtīgi izmantot mūsu farmācijas speciālistu resursu klientu apkalpošanai, tādejādi samazinot rindas un gaidīšanas laiku pie aptiekas. Vēlreiz apliecinām, ka izprotam un atbalstām izsludināto ārkārtas situāciju un stingro mājsēdi (lockdown), taču vienlaikus aicinām atbildīgos mainīt esošo situāciju, veicot grozījumu (rīkojuma regulējumā līdz 15. novembrim) redakciju šādi:

“5.49.24. tirdzniecības vietā tirdzniecības pakalpojumu sniedzējs vienam apmeklētājam nodrošina ne mazāk kā 25 m2 no publiski pieejamās telpu platības, izņemot aptiekas, kur vienam apmeklētājam nodrošina ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamās telpu platības. Tirdzniecības vietā, kur vienam apmeklētājam publiski pieejamā telpu platība ir mazāka par 25 m2, vienlaikus var atrasties tikai viens apmeklētājs; aptiekā, kur vienam apmeklētājam publiski pieejamā telpu platība ir mazāka par 15 m2, vienlaikus var atrasties tikai viens apmeklētājs.”

Vēstuli parakstījuši:

  1. Kristīne Jučkoviča, Latvijas farmaceitiskās aprūpes asociācijas izpilddirektore
  2. Dace Ķikute, Latvijas farmaceitu biedrības prezidente
  3. Agnese Ritene, Aptieku biedrības valdes priekšsēdētāja
  4. Ronalds Drunka, Aptieku attīstības biedrības valdes loceklis
  5. Gunta Anča, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO valdes priekšsēdētāja