No 1. aprīļa mainoties kompensējamo zāļu izrakstīšanas un iegādes kārtībai, aptiekas aicina iedzīvotājus iespējami precīzi izrunāt visas neskaidrības ar ārstu jau receptes izrakstīšanas brīdī, lai aptiekā ar zāļu iegādi nerastos problēmas, ko farmaceits nevar atrisināt. Jo īpaši svarīgi tas ir ārkārtējās situācijas laikā, kad farmaceitiem ir īpaši saspringts laiks.

No 1. aprīļa paredzētās izmaiņas, kuras jāņem vērā:
• ārsts valsts kompensējamo medikamentu receptē norādīs nevis zāļu nosaukumu, bet gan aktīvo vielu (starptautisko nepatentēto nosaukumu);
• aptiekā farmaceits drīkstēs par šo recepti izsniegt tikai lētākās valsts kompensējamās zāles, kas var būt pavisam cita nosaukuma zāles (ar to pašu aktīvo vielu), nekā cilvēks līdz šim ir lietojis;
• tiek atcelta iepriekš spēkā esošā kārtība, ka pircējs var iegādāties jebkuras sev vēlamās recepšu zāles ar konkrēto aktīvo vielu, piemaksājot starpību starp kompensācijas summu un izvēlēto zāļu cenu;
• ja ārsts ir izrakstījis aktīvo vielu, bet iedzīvotājs vēlas iegādāties konkrētas zāles, kas nav lētākās, zāles ir jāiegādājas par pilnu cenu un ar citu – nekompensējamo zāļu recepti;
• ārsts drīkst izrakstīt pacientam konkrētas zāles, ja tam ir medicīnisks pamatojums, piemēram, blaknes no citām zālēm ar to pašu aktīvo vielu. Taču tas pacientam ir jāizrunā ar ārstu un jāiegūst skaidrība, kas tieši ierakstīts receptē;
• farmaceits aptiekā izpilda receptē ierakstīto, bet neko tajā nedrīkst mainīt, šāda atļauja ir tikai ārstam.

“Aicinām cilvēkus gadījumos, kad tiek izrakstītas valsts kompensējamās zāles, detalizēti izrunāt ar ārstu, kas konkrēti receptē tiek ierakstīts – vai tā ir aktīvā viela vai zāļu nosaukums – un ko cilvēks potenciāli saņems aptiekā: vai tās būs citas zāles nekā ierasts līdz šim, vai tās pašas,” skaidro Aptieku īpašnieku asociācijas(AĪA) izpilddirektore Kristīne Jučkoviča. “Labāk vienā garākā sarunā ar ārstu tikt skaidrībā par visiem šiem jautājumiem, nekā pēc tam aptiekā saprast, ka ir neskaidrības, kāda problēma, vai arī uzsākt strīdu ar farmaceitu, un doties pie ārsta vēlreiz.”
Jaunā zāļu izrakstīšanas un iegādes kārtība Latvijā ir izstrādāta, lai samazinātu pacientu līdzmaksājumus par kompensējamām zālēm, tāpēc arī Aptieku īpašnieku asociācija to konceptuāli atbalsta.

“Mēs ļoti ceram, ka ārsti vēl vairāk runās ar pacientiem, tāpat arī ceram uz pacientu izpratni, ka aptiekā tiks izsniegtas cita nosaukuma, bet tās pašas aktīvās vielas zāles – un tas būs pieņemami visiem. Lūdzam neuzsākt strīdus, jo šajā visai sabiedrībai saspringtajā laikā farmaceiti ir īpaši saudzējami, jo līdzās citiem veselības aprūpes sistēmas darbiniekiem, iznes daļu smaguma, ik dienas strādājot paaugstināta riska režīmā,” uzsver K.Jučkoviča. “Farmaceiti, protams, centīsies cilvēkiem palīdzēt un situāciju izskaidrot, taču receptē ierakstīto viņi mainīt nevarēs, šādas tiesības ir tikai ārstiem.”

Tāpat ĀIA atgādina drošības noteikumus, dodoties uz aptieku ārkārtas stāvokļa laikā:
• sekot valdības institūciju ieteikumam; neatliekamas vajadzības gadījumā apmeklējot aptieku, ievērot valdības noteikto 2 metru distanci starp cilvēkiem;
• mazajās aptiekās neuzturēties vairāk par diviem cilvēkiem vienlaikus;
• apdomīgi veidot zāļu uzkrājumus, ņemot vērā, ka medikamentiem ir stingri noteikts derīguma termiņš, pēc kura to lietošana ir bīstama;
• nedoties uz aptieku pēc nebūtiskām lietām, bet iepriekš sagatavot pirkumu sarakstu, lai aptiekā uzkavētos pēc iespējas īsāku laiku un maksimāli ievērotu “paliec mājās” principu, rūpējoties par savu un pārējo Latvijas iedzīvotāju veselību un dzīvību;
• gadījumā, ja nepieciešams aptiekas apmeklējums karantīnas laikā (piemēram, jāiegādājas medikamenti hroniskajai saslimšanai, jo zāļu nelietošana apdraud dzīvību), lietot sejas masku, cimdus un/vai citus aizsardzības līdzekļus, lai samazinātu iespēju nodot vīrusu farmaceitiem un citiem aptiekas apmeklētājiem; ja iespējams, e-veselības vidē norādīt, ka recepšu medikamentus izņems cita persona (kura to var darīt, ierodoties aptiekā ar e-receptes numuru un personu apliecinošu dokumentu).

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepieciešamo, aptieku uzņēmumi rūpējas par medikamentu un citu nepieciešamo līdzekļu pasūtīšanu un sagādi un gatavojas strādāt līdzšinējā režīmā.