Latvijas farmaceitiskās aprūpes asociācijas (LFAA) izpilddirektore Kristīne Jučkoviča, piedaloties projekta MEWDWater tiešsaistes konferencē “Farmaceitiskās vielas notekūdeņos un iespēja to samazināšanai” uzsvēra, ka zāļu utilizācija Latvijā ir process, kurš ir uz privātā sektora “pleciem” bez jebkāda valdības atbalsta, un LFAA uzskata šo situāciju par problemātisku, jo tas nekādā veidā neveicina tā sakārtotību vai iedzīvotāju līdzdalību:

1) nav valsts sistēmas/regulējuma – utilizācijas sistēmu izveidojušas nevalstiskās organizācijas/uzņēmumi iekšienē un to veic par saviem līdzekļiem;
2) medikamentu utilizācija ir sabiedriska funkcija, kurai nav finansiāla atbalsta no valsts – ne pašam procesam, ne sabiedrības izglītošanas kampaņām;
3) šī darbība tiek veikta brīvprātīgi – medikamentu savākšanu un iznīcināšanu veic tikai tie, kuri sevi uzskata par sociāli atbildīgiem uzņēmumiem, taču tas nekādā ziņā nav proaktīvs process;
4) arī situācija ar COVID ierobežojumiem nepalīdz – cilvēki uz aptieku dodas retāk, pavada tur īsāku laiku, tāpēc neatliek laika tādiem jautājumiem kā droša neizlietoto medikamentu iznīcināšana.

“Ja mēs runājam par to, kas jādara, tad, mūsuprāt, process ietu pareizajā virzienā tikai tad, kad par to rūpētos valsts – piemēram, tā noteiktu šo funkciju kā deleģētu aptiekām un, protams, par padarīto samaksātu. Tikai tad visi varētu būt droši, ka process tiek atbilstoši kontrolēts un monitorēts,” uzsvēra K. Jučkoviča un piebilda, ka asociācija ar šīs problēmas risināšanu saistīta jau gandrīz desmit gadus, taču nav bijis nekāda progresa, nav pat skaidras informācijas par to, kura ministrija par to uzņemtos atbildību.

LFAA aicina rīkoties, lai atrisinātu šo problēmu Latvijā, kā arī norāda, ka konkrētā projekta plānotajam rezultātam vajadzētu būt regulējuma un finansējuma ietvaram, saskaņā ar kuru strādāt. Rezultāts – mazāk notekūdeņos konstatētu medikamentu – var tikt panākts tikai tad, ja sākotnēji tiks ieviesta valsts sistēma iedzīvotāju neizmantoto medikamentu savākšanai, un tikai tad – iedzīvotāju informēšanai par atbildīgu medikamentu uzglabāšanu un iznīcināšanu.