Latvijas Farmaceitiskās aprūpes asociācija (LFAA) ir parakstījusi sadarbības līgumu ar skolu programmu “Dzīvei gatavs”, tā iesaistoties mūsdienīgas profesionālās izglītības nodrošināšanā skolās ar mērķi skaidrot un popularizēt farmaceita profesiju skolēnu vidū.

“Mēs stāstīsim un skaidrosim par farmaceita profesiju, lai skolēnus ieinteresētu un veicinātu to izvēlēties studiju procesam un nākotnes darbam. Sagatavosim lekciju, kurā skolēnu vecumposmam atbilstošā veidā būs iekļauta gan teorija par farmaceita profesiju, gan farmaceita pieredzes stāsts par šīs profesijas praktisko un arī cilvēcisko pusi,” stāsta LFAA izpilddirektore Kristīne Jučkoviča. “Farmaceita profesija ir tuva mediķu profesijai, to abu kopējais uzdevums ir atrast labāko veidu, kā palīdzēt cilvēkam saglabāt savu veselību. Zināšanas šajā amatā ir svarīgas, bet tikpat svarīga ir vēlme palīdzēt cilvēkiem, runāt ar viņiem un sniegt efektīvus padomus.”

Skolu programma “Dzīvei gatavs” ir atbalsts skolotājiem un palīgs skolēniem dažādu mācību priekšmetu apguvē, lai gūtu izpratni par skolā apgūstamo zināšanu un prasmju pielietojumu dzīvē. Dažādu nozaru uzņēmumu un iestāžu eksperti vieslekcijā, tiešsaistes nodarbībā vai uzņēmuma ekskursijas ietvaros sniedz priekšstatu, kā viņa jomas profesijās un situācijās tiek izmantotas skolā apgūstamās zināšanas.