Latvijas Farmaceitiskās aprūpes asociācija (LFAA) joprojām iebilst pret Veselības ministrijas izstrādāto noteikumu projektu “Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji”, kas bez saskaņošanas ar nozari iesniegts izskatīšanai valdībā. LFAA ir sniegusi atzinumu par noteikumu projektu un sazinājusies ar visām ministrijām, kam jāveic dokumenta saskaņojums.

LFAA jau atkārtoti norāda, ka aptieku izvietojuma kritēriju projekts netiek skatīts sistēmiski un netiek pienācīgi izvērtēta noteikumu projekta un citu normatīvo aktu savstarpējā ietekme. LFAA uzsver, ka šobrīd farmācijas nozarē nav izveidota nacionālā farmācijas politika, un grozījumi normatīvajos aktos notiek haotiski, bez kopēja redzējuma par nozares attīstību, potenciālajiem grozījumiem vienā normatīvajā aktā apgrūtinot citu normatīvo aktu izpildi. Turklāt tas notiek, VM strādājot pie aptieku pakalpojumu groza paplašināšanas un jaunām prasībām aptieku telpām, vienlaikus nedomājot par to, kādā veidā šīs prasības var tikt ieviestas dzīvē, ja neatrisina jautājumus par aptieku pārbūvi vai izvietošanu tādās telpās, kas atbilstu jaunajām prasībām.

Tāpat LFAA uzsver, ka noteikumu spēkā stāšanās termiņš ir pārāk īss, lai aptiekas varētu sagatavoties papildu prasībām telpām, ievērojot to, ka VM strādā pie aptieku pakalpojumu groza paplašināšanas un tiek spriests par prasībām aptieku telpām. Noteikumu spēkā stāšanās jābūt atliktai vismaz uz 4 gadiem, un šajā periodā VM ir jāizstrādā nacionālā farmācijas politika.

Tādēļ Latvijas Farmaceitiskās aprūpes asociācija uztur spēkā iepriekš paustos iebildumus un neatbalsta noteikumu tālāku virzību un pieņemšanu.