Latvijas Farmaceitiskās aprūpes asociācijas (LFAA) izpilddirektore Kristīne Jučkoviča turpmākos trīs gadus strādās Eiropas Savienības Farmācijas grupas (The Pharmaceutical Group of the European Union, PGEU) izpildkomitejā.

“Latvijas pārstāvis līdz šim vēl nav darbojies PGEU izpildkomitejā. Mums tas nozīmē “vietu pie galda”, kur tiek pieņemti lēmumi un veidota farmaceitiskās aprūpes politika Eiropā,” saka K. Jučkoviča.

PGEU ir asociācija, kas pārstāv Eiropas farmaceitus. PGEU biedri ir 40 nacionālās asociācijas un profesionālās organizācijas 32 Eiropas valstīs. PGEU izpildkomiteja ir PGEU pārvaldes struktūra, kas tiekas septiņas reizes gadā, izskata un virza politikas priekšlikumus, ko izstrādājušas darba grupas sadarbībā ar sekretariātu, iesniedz priekšlikumus un ieteikumus rīcībai Ģenerālajai asamblejai. Pašlaik izpildkomitejā ir 9 locekļi, nacionālo valstu organizāciju pārstāvji, kas vietas iegūst rotācijas kārtībā, atkarībā no tā, vai valsti pārstāvošajai organizācijai ir iespējams izvirzīt profesionāli, kurš šajā komitejā darbosies.

LFAA ir PGEU biedrs.