Latvijas farmaceitiskās aprūpes asociācija turpina iepazīstināt Latvijas skolēnus ar farmaceita profesiju, lai paplašinātu viņu karjeras izvēles iespējas, saistot savu nākotni tieši ar interesanto un vienmēr aktuālo farmācijas nozari.

LFAA izpilddirektore Kristīne Jučkoviča trešdien, 31. janvārī sarunā ar visiem Mārupes pamatskolas 8. klašu skolēniem sniedza ieskatu farmaceita profesijā – pastāstīja, kāds ir topošā farmaceita ceļš no skolas skola līdz darbam aptiekā, kādas ir studiju iespējas un profesijas perspektīvas gan Latvijā, gan pasaulē.

“Farmācija ir ārkārtīgi interesanta un ļoti perspektīva profesionālā nozare, taču skolēni studijas šajā virzienā var izvēlēties tikai tad, ja par šādu profesiju un tās piedāvātajām iespējām vispār ir informēti. Ņemot vērā jaunos izglītības standartus, jau vidusskolas sākumā skolēniem ir jāizvēlas nākotnes profesijai nepieciešamo priekšmetu apguve, tādēļ ir svarīgi par karjeras izvēli un profesijām nopietni runāt un domāt jau pamatskolas pēdējās klasēs,” saka K. Jučkoviča.

LFAA jau vairāk kā divus gadus gan sadarbībā ar dažādām karjeras attīstības programmām, gan individuāli pēc savas iniciatīvas regulāri sadarbojas ar skolām un iepazīstina skolēnus ar farmaceita profesiju.