Latvijas Farmaceitiskās aprūpes asociācija (LFAA) konceptuāli iebilst pret Veselības ministrijas (VM) sagatavoto Ministru kabineta noteikumu “Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji” projektu, jo tajā nav veikti nekādi uzlabojumi, nav ņemti vērā ne tikai LFAA, bet arī citu sabiedrisko organizāciju un ministriju iebildumi, kā arī nav atrisināts galvenais jautājums – noteikumu projekts netiek skatīts sistēmiski kopā ar citiem farmācijas nozari regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

Šādu atzinumu LFAA nosūtījusi atbildīgajām ministrijām, paužot viedokli kārtējā normatīvā akta saskaņošanas procesā.

Šobrīd farmācijas nozarē nav izveidota nacionālā farmācijas politika, un grozījumi normatīvajos aktos notiek haotiski, bez kopēja redzējuma par nozares attīstību, potenciālajiem grozījumiem vienā normatīvajā aktā apgrūtinot citu normatīvo aktu izpildi.

Ministru kabineta noteikumu “Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji” projekts paredz ieviest dubultus aptieku izvietojuma kritērijus – gan pēc demogrāfiskā principa (minimālais iedzīvotāju skaits uz vienu aptieku), gan arī pēc ģeogrāfiskā principa (ne mazāk kā 500 m attālums starp aptiekām). Tāpat paredzēts regulēt aptieku izvietojumu slimnīcās un ārpus apdzīvotām vietām.

LFAA aicina neaizmirst, ka COVID pandēmijas laikā aptiekām un to personālam bijusi un ir liela papildus slodze un pienākumi, taču farmaceitisko pakalpojumu pieejamība ir bijusi būtisks atbalsts Latvijas iedzīvotājiem pandēmijas laikā, kad citi veselības pakalpojumi tikuši ierobežoti. Aptiekas ir sevi pierādījušas kā būtisku veselības aprūpes sastāvdaļu, uzņemoties papildu pienākumu veikšanu – LFAA biedri ir īsā laikā izveidojuši efektīvu sistēmu, kā zāles un medicīnas preces tiek pacientiem piegādātas mājās, tāpat aptiekas ir uzsākušas iedzīvotāju vakcināciju. Tāpēc atsevišķu normatīvo aktu grozījumi, kuri netiek sistēmiski skatīti kopā ar citiem normatīvajiem aktiem, nav labas pārvaldības piemērs, turklāt tie būtiski ietekmēs aptieku darbību un rezultēsies ar aptieku skaita un to pieejamības samazināšanos, tādējādi radot nozarē papildus spriedzi.

LFAA, skatot nozares regulējumu kopumā, atgādina, ka šobrīd VM strādā pie aptieku pakalpojumu groza paplašināšanas, un tiek spriests par prasībām aptieku telpām, tajā pašā laikā netiek domāts, kā šīs prasības tiks ieviestas dzīvē, ja netiek atrisināti jautājumi par aptieku pārbūvi vai izvietošanu tādās telpās, kas atbilst jaunajām prasībām.

Tāpat šobrīd aptiekas darbību iespējams apturēt ne ilgāk kā uz 12 mēnešiem, un VM joprojām nav izstrādājusi solītos grozījumus aptieku licencēšanas kārtībā, kas ļautu apturēt aptiekas darbību uz būvniecības periodu, kas pārsniedz 12 mēnešu termiņu, tādējādi visas aptiekas šobrīd tiek pakļautas licences anulēšanas riskam. LFAA uzsver, ka noteikumiem pieņemšanas gadījumā nepieciešams saprātīgs pārejas periods vismaz līdz 2025. gada 1. janvārim, lai aptieku nozare varētu sagatavoties noteikumu prasību ieviešanai.

LFAA uzskata, ka būtiski ir ģeogrāfisko kritēriju attiecināt tikai uz funkcionējošām aptiekām. Primāras ir pacienta intereses saņemt aptiekas pakalpojumus, nevis aptiekas vēlme pasargāties no nevēlamas konkurences, kad aptieka neveic savu pamatdarbību, citādi aptieka, kas būs apturējusi savu darbību, pakalpojumus pacientiem nenodrošinās un arī liegs iespēju citiem komersantiem nodrošināt nepieciešamos pakalpojumus.

LFAA uzsver, ka ar noteikumiem aptieku darbībai tiks nodarīts būtisks kaitējums, kura sekas būs zaudētas labi apmaksātas darba vietas un samazināts nozares darbības apjoms. Tas īpaši ietekmēs uzņēmējdarbību ārpus Rīgas un valsts pilsētām un tādejādi radīs būtisku kritumu nodokļu ieņēmumos un papildus budžeta izdevumus pabalstos un citos atbalsta mehānismos reģionu iedzīvotājiem. LFAA lēš, ka noteikumu projekta ieviešanas radītie kopējie zaudējumi valsts budžetā būs vairāki miljoni eiro.

Savukārt problēmu, ko VM plāno risināt ar noteikumu projektu, proti, farmaceitisko pakalpojumu nepieejamību vairāku Latvijas apdzīvoto vietu iedzīvotājiem, šis dokuments nekādi nerisina. LFAA aicina VM turpināt diskusiju ar nozari, lai meklētu reālus piedāvājumus šīs problēmas novēršanai.