Lai palīdzētu iedzīvotājiem saglabāt veselību arī augošo elektroenerģijas un gāzes cenu izraisītās augstās inflācijas apstākļos, noderīgs būtu valsts atbalsts medikamentu iegādei, ko varētu panākt, ja valsts izmantotu savā rīcībā esošos rīkus – samazinātu PVN zālēm un paplašinātu kompensējamo medikamentu sarakstu, apliecina pēc Latvijas farmaceitiskās aprūpes asociācijas pasūtījuma veiktā aģentūras “Norstat” aptauja.

Lielākā daļa iedzīvotāju – 70% – uzskata, ka galvenais medikamentu cenu samazinājuma rīks ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) samazināšana medikamentiem no pašreizējiem 12% uz 5%. Savukārt puse (50%) piekrīt uzskatam, ka medikamentu cenu samazinājums būtu jārod, valsts kompensējamo zāļu saraksta paplašināšanā, iekļaujot tajā iespējami lielāku recepšu medikamentu skaitu. Tas palīdzētu atvieglot ikdienu gados vecākiem cilvēkiem un pacientiem ar hroniskām kaitēm, kam līdzās augstajām apkures un elektrības cenām, jāmaksā arī par zālēm.

Vērojams, ka priekšlikums par valsts kompensējamo medikamentu klāsta paplašināšanu īpaši aktuāls kļūst iedzīvotāju vidū pēc 50 gadu vecuma, sevišķi popularitāti iegūstot vecuma grupā no 60 līdz 74 gadiem, sasniedzot pat 60% atbalstītāju, jo tieši senioru vecuma grupā ir visvairāk hronisko pacientu ar dažādām diagnozēm.

“Valstij jāizmanto savā rīcībā esošie rīki, lai esošajos apstākļos samazinātu medikamentu cenas. Latvijas farmaceitiskās aprūpes asociācija kopā ar citām nozares organizācijām jau iepriekš uzsvērusi, ka kompensējamo zāļu saraksts jāpaplašina, tāpat nopietni jādomā par PVN samazināšanu medikamentiem, lai noņemtu izmaksu slogu no iedzīvotāju sensitīvo grupu pleciem. Aptauja rāda, ka šī pieeja aktuāla arī iedzīvotājiem,” uzsver Kristīne Jučkoviča, LFAA izpilddirektore.

Nedaudz mazāk par trešdaļu jeb 30% aptaujas dalībnieku norāda, ka samazināt populārāko medikamentu cenas jāpieprasa ražotājiem. Savukārt 25% respondentu atbalsta pacienta līdzmaksājuma griestu ieviešanu, nosakot konkrētu summu, pēc kuras sasniegšanas viena gada ietvaros pacients vairs nepiemaksā par kompensējamajām zālēm.

Tikai neliela daļa jeb 6% aptaujāto uzskata, ka zāļu cenu veidošanos vajadzētu pārlikt¬¬ uz aptieku pleciem, samazinot izdevumus attīstībai un farmaceitu atalgojumam. Vēl 3% aptaujas dalībnieku ir cits viedoklis un priekšlikumi, kas variē no piedāvājuma palielināt konkurenci farmācijas jomā Latvijā līdz atziņai, ka nekādi speciāli rīki cenu samazinājumam nav nepieciešami.

 

*Aptaujā 2022. gada septembrī piedalījās 1051 respondents.