Astoņas farmācijas nozares sabiedriskās organizācijas pēc iepazīšanās ar iecerētajiem grozījumiem noteikumos par zāļu cenu veidošanas principiem vēstulē Ministru prezidentei Evikai Siliņai lūdz apturēt to turpmāko virzību, kā arī iespējami drīz organizēt tikšanos ar premjerministri, lai cieņpilni izskaidrotu potenciālos ievērojamos riskus zāļu pieejamībai pacientiem, kas noteikumu projektā ietverti.
Aicinājumu izteikušas Latvijas Farmaceitu biedrība, Aptieku biedrība, Latvijas Nacionālās zāļu apgādes asociācija, Latvijas Farmaceitiskās aprūpes asociācija, Latvijas Zāļu ražotāju asociācija, Latvijas Brīvo farmaceitu apvienība, Mazo aptieku asociācija, Latvijas Aptiekāru asociācija un tam pievienojušies arī klīniskie farmaceiti.

Kaut arī Ministru kabineta 2005. gada 25. oktobra noteikumu Nr. 803 “Noteikumi par zāļu cenu veidošanas principiem” (Projekta ID 24-TA-1200) anotācijā minēts, ka tas ticis izdiskutēts ar nozari, sabiedriskās organizācijas uzsver, ka par konsultācijām tiek uzdotas formālas tikšanās, kurās ministrija deklarēja savu ieceri, taču vēlāk sekojušie sabiedrisko organizāciju iebildumi un priekšlikumi pēc būtības nav tikuši ņemti vērā. Nevalstisko organizāciju sniegtie iebildumi nav formāli, bet norāda uz iespējamām sekām, kas var iestāties, ja tiks pieņemti Veselības ministrijas (VM) virzītie grozījumi.

Tiesību aktu portālā publicēts apjomīgs iebildumu skaits no sabiedriskajām organizācijām, kas pārstāv pacientus, farmaceitiskās aprūpes uzņēmumus, farmaceitus un farmaceitu asistentus, zāļu apgādes uzņēmumus un zāļu ražotājus (vietējos un ārvalstu) u.c.
Vienlaikus NVO aicina turpmāk vienmēr un visur ievērot labas pārvaldības principu, kas noteikts memorandā starp nevalstiskajām organizācijām un Ministru kabinetu, un paredz sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības attīstību un iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos un posmos valsts pārvaldē, kas, strādājot pie šiem noteikumiem, nav noticis.