Turpmāk tās aptiekas Latvijā, kurās nederīgos medikamentus var nodot pareizai utilizācijai, varēs atpazīt pēc vienotas uzlīmes “Te pieņem nederīgās zāles”.

Uzlīmes ir daļa no izglītojošās kampaņas “Dabai Tableti Nevajag”, ko projekta “Farmaceitiskās vielas notekūdeņos – daudzums, ietekmes un iespējas to samazināšanai” ietvaros organizē Kurzemes plānošanas reģions kopā ar aptiekām un citiem partneriem.

Projektā un informatīvajās aktivitātēs ir iesaistījušies arī lielākie aptieku uzņēmumi un tos pārstāvošā organizācija Latvijas Farmaceitiskās aprūpes asociācija. Visas asociācijas biedru aptiekas ir saņēmušas informatīvās uzlīmes un varēs nodrošināt iedzīvotājiem vienotu informāciju par nederīgo medikamentu pieņemšanu. Uzlīmes tiks izvietotas vai nu pie ieejas, vai pie kases, lai kalpotu kā atpazīšanas zīme tām aptiekām, kuras no mājsaimniecībām nederīgos medikamentus pieņem.

“Nederīgo medikamentu utilizācija Latvijā ir process, kurš ir uz privātā sektora “pleciem” bez jebkāda valsts atbalsta – tās aptiekas, kas medikamentus no iedzīvotājiem pieņem, dara to pēc savas iniciatīvas un par saviem līdzekļiem kā sociāli atbildīgi uzņēmumi. Ja ir vēlme, lai procesi noritētu kontrolēti un monitorēti, kā arī medikamenti tiktu savākti vairāk, par to būtu jārūpējas valstij, piemēram, ar šīs funkcijas deleģēšanu aptiekām un, protams, samaksu par padarīto,” saka Latvijas Farmaceitiskās aprūpes asociācijas izpilddirektore Kristīne Jučkoviča.

Kampaņa, kas norisināsies līdz šī gada beigām, aicinās iedzīvotājus lietot medikamentus atbildīgi un nederīgās zāles nodot aptiekā to pareizai utilizācijai, tādējādi mazinot zāļu nonākšanu sadzīves atkritumos un kanalizācijā.

“Ikvienam zāles jālieto atbildīgi, kā arī jāparūpējas, lai nederīgās zāles nevis nonāktu atkritumos vai kanalizācijā, bet tiktu pareizi utilizētas – aiznesot tās uz kādu no aptiekām, kas tās pieņem,” skaidro kampaņas koordinatore, Kurzemes plānošanas reģiona projekta vadītāja Liena Freimane, uzsverot kādu satraucošu faktu – pētījumu centra SKDS pagājušajā gadā veiktās aptaujas dati liecina, ka tikai 13 % Latvijas iedzīvotāju nodod nederīgās zāles aptiekās to pareizai utilizācijai. “Saskaņā ar šobrīd spēkā esošo kārtību aptiekām Latvijā nav pienākuma pieņemt nederīgos medikamentus, bet ap 75 % aptieku to ir uzņēmušās veikt brīvprātīgi. Gribētu pateikt lielu paldies visām aptiekām, kuras dara šo vērtīgo darbu, un īpaši tām aptiekām, kuras ir iesaistījušās mūsu kampaņā sabiedrības izglītošanai,” pateicīga ir kampaņas koordinatore.

“Nederīgajiem medikamentiem nonākot sadzīves atkritumos, farmaceitiski aktīvās vielas pēc dažiem gadiem parādās atkritumu poligona notekūdeņos, par ko liecina starptautiskie zinātniskie pētījumi. Poligonu attīrīšanas iekārtas, kā arī komunālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nav projektētas pilnīgai notekūdeņu attīrīšanai no farmaceitiski aktīvajām vielām,” uzsver Latvijas Vides, Ģeoloģijas un Meteoroloģijas centra vecākā speciāliste Anete Kubliņa.